Szervező

IX. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi

Konferencia / Továbbképzés


 

2014. február 20., csütörtök 10:00 óra

Budapest, SYMA RendezvényközpontJelentkezés a konferenciára:

A jelentkezés lezárult.

Teljesítményorientált tervezés az új szabályozási környezetben

A 2013. évi kamarai szakmai továbbképzéseket érintő előírások változásaihoz igazodóan a tűzvédelem területén működő szakmai szervezetek együttműködésében szervezett hagyományos februári tűzvédelmi konferencia programját az idei évben a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozatának szakmai továbbképzése adja.


A tűzvédelmi előírások betartása nem csak új épületek esetén kötelező, hanem meglévő épületek átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, rendeltetés mód változása esetén is, függetlenül attól, hogy készül e tervdokumentáció vagy sem. Tervdokumentáció hiányában az építési szerződésnek kell tartalmaznia jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítmény jellemzőit az egyes építési termékeknek és építményszerkezetnek. Gyakorlatilag nincs olyan résztvevője az építési tevékenységnek, aki valamilyen szinten ne lenne felelős a tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak betartásáért!

Miért fontos, hogy részt vegyek a továbbképzésen / konferencián?

Építész tervező: Az épületbe betervezésre kerülő tűzvédelmi szempontból is megfelelő konkrét építési termékek és építményszerkezetek meghatározásáért első sorban az építész tervező a felelős. Fontos ismerni a vonatkozó előírásokat, a megváltozott tervezési felelősségi köröknek megfelelő tervezési folyamatokat, mit kell tartalmazni a terveknek, mikor kötelező és mikor ajánlott tűzvédelmi tervező, szakértő bevonása. Ki jogosult a tűzvédelmi teljesítményjellemzők meghatározására. Miként tudja a megfelelő teljesítmény jellemzőket igazolni és a nem megfelelően megválasztott építési termék okán a tűzvédelmi bírságot elkerülni.

Tűzvédelmi szakértő, tervező: Jogszabály-ismeret bővítés, különös tekintettel a 2014 évi változásokra, megfelelő mélységű szakmai anyag ismeret bővítés az építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítmény jellemzőjének meghatározása, igazolása területén, kitérve a tűzvédelmi tervező, szakértő által készíthető nyilatkozatokra.

Kivitelező, felelős műszaki vezető: A beépítés kerülő építési termék, építményszerkezet vonatkozásában kivitelező, felelős műszaki vezető is felelős a tűzvédelmi előírások betartásáért. Sok esetben jogszabályi előírás a felelős műszaki vezető nyilatkozat-tételi kötelezettsége, valamint a megfelelő teljesítmény nyilatkozatok, megfelelést igazoló egyéb dokumentumok meglétéért és az építési naplóhoz történő csatolásáért is felel. Kiemelten fontos ismerniük, hogy az egyes építési termékek, építményszerkezetek teljesítmény jellemzői milyen módon és ki által igazolhatóak.  

Építésügyi, építésfelügyeleti hatóság, tűzoltó szakhatóság: Az épületek engedélyeztetése, használatbavétele, építésfelügyeleti eljárás keretében történő vizsgálata során, fontos tudni, hogy mit kellene tartalmazni a terveknek engedélyezési fázisban, kiviteli terv fázisban, és milyen igazolási módok vehetők figyelembe az egyes építési termékek, építményszerkezetek megfelelősségére, mit kell csatolni pl. az elektronikus építési naplóhoz, használatbavételi eljáráshoz.

MMK Tűzvédelmi Tagozat tagja: A tervezéshez nélkülözhetetlen információkon túl, akkreditáció esetén az éves szakmai továbbképzést biztosítja a rendezvény.

Továbbképzés egyben konferencia

Már a tervezett program struktúrájából is jól látható, hogy nem egy hagyományos konferenciáról lesz szó, hanem 8x45 perc időtartamú szakmai továbbképzésről, mely gyakorlati szakmai válaszokat kíván adni elsősorban az építészeti tűzvédelem területén tevékenykedő tűzvédelmi szakértők, tervezők számára, megszólítva a statikus- és építésztervezőket, valamint hatósági oldalon dolgozókat egyaránt.
A továbbképzés fő témája a CPR, 275/2013 Korm. rendelet valamint a Tűzvédelmi törvény alapján megvalósuló kockázatalapú teljesítményorientált tervezés, mely továbbképzést a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata szervezi a tagjai számára.
A többi érintett szakember részvételét a szakmai szervezetek – a TMKE Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete, a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és a Rockwool Hungary Kft. - együttműködése teszi lehetővé.

A szakmai fővédnök:

Dr. Bakondi György tű. altábornagy, BM OKF főigazgató

Szervező:

MMK Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata

Szakmai támogatók:

MMK és MÉK Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata,
TMKE Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete,
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

Támogatók:

Rockwool Hungary Kft., Wienerberger Téglaipari zRt. és Lindab Kft.

Média partner:

Katasztrófavédelmi Szemle
Magyar Építéstechnika

Kreditpontok:

MÉK: 2 + 1 pont (Bírálati sorszám: 2014/7, 2014/6)

A pontérték 2014. áprilisában, a MÉK Küldöttgyűlése után kerül véglegesítésre. Utána állíthatóak ki a résztvevőknek a szakmai továbbképzési pontigazolások.

Új igényként továbbá lehetőséget biztosítunk munkáltató felé történő részvételi igazolás kiadására is, melyet hasonlóan a kredit igazolásokhoz a továbbképzés végén tudunk kiadni, amivel a résztvevő a munkáltatója felé igazolni tudja távollétét!

Kizárólag a szakmai továbbképzésen/konferencián résztvevők fogják a továbbképzés részletes kibővített szakmai anyagait digitális formában - konferenciát követően - megkapni, ezért kérjük levelezési címüket pontosan kitölteni!
Részvételi feltételek:

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött.

Kedvezményes részvételi díj előregisztráció esetén:


Részvételi díj a helyszínen fizetve:

Bruttó 8 000 Ft


Bruttó 12 000 Ft
Katasztrófavédelem, tűzoltóság / közigazgatás / építésügy, építésfelügyelet
ÉMI / BME, YBL oktatási területén dolgozó,
MMK, MÉK Tűzvédelmi tagozatának tagja,
társasházi képviselő

Tűzvédelmi szakember

Előregisztrációval díjmentes


Rockwool egyedi bírálata alapján díjmentes


 

TMKE, TSZVSZ Szövetség tagja, vagy Ybl, BME, Zrinyi, KOK tűzvédelmi képzésének hallgatója

Bruttó 4 000 Ft


A konferencia résztvevők a COMFORT szakkiállítást és társkiállításait a COLOR és a BURKOLATTECHNIKA 2014 rendezvényeket díjmentesen tekinthetik meg, és a konferencia részvételi díja tartalmazza a kávészünetekben felszolgált frissítőket. A szakkiállítások további konferenciái részvételi díjasak, ezekről kérjük tájékozódjon az érintett menüpontok alatt. 

A továbbképzés/konferencia programja:

Regisztráció 9:00-10:00

Megnyitó:
Bérczi László tű. dandártábornok, Tűzoltósági Főfelügyelő BM OKF
Lengyelfi László ny. tű alezredes a MMK Tűzvédelmi Tagozatának az elnöke

Levezető:
Mészáros János MMK, Tűzvédelmi Tagozat Minősítő Bizottságának az elnöke

1 Blokk - Jogszabályi környezet ismertetése  10:00-12:15

1X45 perc Jogszabályi környezet változásai, tűzvédelem az elektronikus építésügyi rendszerben
Előadó: Bérczi László tű. dandártábornok, Tűzoltósági Főfelügyelő BM OKF, Érces Ferenc tű. ezredes, Tűzvédelmi főosztály, főosztályvezető

1x45 perc CPR-275/2013 Korm. rendelet, 1996. évi XXXI. törvény és 55/2013. (X. 2.) BM rendelet összefüggései, a meghatározott követelményszintek kielégítésének lehetséges módjai, új és meglévő építményszerkezetek tűzállósági teljesítmény jellemzőjének igazolásának esetei
Előadók: Mészáros János tűzvédelmi szakértő, MMK, MÉK Tűzvédelmi Tagozat, Lestyán Mária TSZVSZ Építészeti tűzvédelmi tagozat vezető

1X45 perc Hogyan értelmezzük az építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítmény jellemzőjének igazolására szolgáló vizsgálati dokumentumokat, mire adható szakintézeti állásfoglalás, stb.
Előadó: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innováció Nonprofit Kft., Hajpál Mónika Tűzvédelmi Laboratórium Vezető

Kávé szünet: 12:15-13:00

2 Blokk - Tartószerkezeti rész  13:00-14:30

1X45 perc Tartószerkezetek (beton, fa, acél) tűzvédelmi teljesítmény jellemzőinek meghatározása és igazolásának módja
Előadó: Kulcsár Béla Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Tűz és Katasztrófavédelmi Intézet, okl. építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök

1X45 perc Tégla szerkezetek tűzvédelmi teljesítmény jellemzőinek meghatározása és igazolásának módja
Előadók: Kulcsár Béla Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Tűz és Katved. Intézet, okl. építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök, Orbán Imre építész tervező

Szünet: 14:30-15:00

3 Blokk - Épületburok rész  15:00-16:30

1x45 perc Csarnok jellegű szerkezetek tűzvédelmi teljesítmény jellemzőinek meghatározása és igazolásának módja (pl. tetőfödém térelhatároló szerkezete, oldalfal, válaszfal stb.)
Előadó: Kotormán István okl. építőmérnök, tartószerkezeti tervező

1X45 perc Hőszigetelések, hőszigetelő épületburok tűzvédelmi teljesítmény jellemzőinek meghatározás és igazolásának módja (Homlokzatok, magastetők, stb.) 
Előadó: Lestyán Mária, TSZVSZ Építészeti Tűzvédelmi Tagozat vezető

Zárás:     1X 45 perc Konzultáció, kérdések és válaszok az előadókkal, moderátor Mészáros János

Részvételi/kamarai igazolások kiadása a továbbképzés/konferencia végén történik!

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

Kérdés esetén a maria.lestyan@rockwool.com E-mail címen készségesen állunk rendelkezésre!